Κανονισμοί – ΣΕΠ

ΑΡΘΡΟ 1 – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΓΩΝΕΣ – ΠΡΟΒΟΛΗ
ΑΡΘΡΟ 2 – ΖΥΓΙΣΗ
ΑΡΘΡΟ 3 – ΑΜΟΙΒΗ ΑΘΛΗΤΗ
ΑΡΘΡΟ 4 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΑΡΘΡΟ 5 – ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΗ
ΑΡΘΡΟ 6 – ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΓΩΝΑ
ΑΡΘΡΟ 7 – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΑΡΘΡΟ 8 – ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΩΝΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ
ΑΡΘΡΟ 9 – Σε ό,τι αφορά τη διεκδίκηση διεθνούς τίτλου ισχύουν οι σχετικοί κανονισμοί της EBU ( όπως αναρτώνται στο επίσημο site)
ΑΡΘΡΟ 10 – Πυγμάχοι,προπονητές, διαιτητές του ΣΕΠ συνεργάζονται επίσημα μόνο με φορείς που συνδέονται με την EBU.
Για οτιδήποτε άλλο ισχύουν οι κανονισμοί της EBU.
Ό,τι δεν προβλέπεται από αυτούς τους κανονισμούς θα ορίζεται με απόφαση από το Δ.Σ. του ΣΕΠ.