Ιατρικές Εξετάσεις

Απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για έκδοση αδείας επαγγελματία πυγμάχου:

-Μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου

-Υπέρηχος άνω και κάτω κοιλίας

-Τρίπλεξ καρδιάς

-Οφθαλμολογικός έλεγχος (Μέτρηση οπτικής οξύτητας)

-Γενική εξέταση αίματος – ορολογικός έλεγχος (AIDS, όλες οι ηπατίτιδες)

-Τεστ Covid-19